สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
   
 
   

 สรุปผลการพิจารณาการจัดซืั้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ส.ค. 2564