ประกาศประกวดราคา สอบราคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
   
 
   

 เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ดิน อบต.มะม่วงสองต้น  หมู่ที่  6  ตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ก.ย. 2564