ข่าว : ประกาศ การรับสมัครนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต.มะม่วงสองต้น ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น .ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

รายละเอียด  : ประกาศ การรับสมัครนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต.มะม่วงสองต้น ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น .ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นผู้แจ้งข่าว : - ประกาศเมื่อ :