ข่าว : ประกาศ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะม่วงสองต้น สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในตำบลมะม่วงสองต้น หากตรวจพบ ATK ด้วยตนเองหรือแลปเอกชนแล้วผลเป็นบวก ให้เอาชุดตรวจสองขีด พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรปัจจุบัน พร้อมถ่ายรูปบัตรประชาชน ส่งไปที่ ไลน์ไอดี 0629191082 หรือโทรประสานได้ที่ 062-9191082 (รพ.สต.มะม่วงสองต้น)

รายละเอียด  : ประกาศ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะม่วงสองต้น
     
สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในตำบลมะม่วงสองต้น หากตรวจพบ ATK ด้วยตนเองหรือแลปเอกชนแล้วผลเป็นบวก ให้เอาชุดตรวจสองขีด พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรปัจจุบัน พร้อมถ่ายรูปบัตรประชาชน
     
ส่งไปที่ ไลน์ไอดี 0629191082
     
หรือโทรประสานได้ที่ 062-9191082 (รพ.สต.มะม่วงสองต้น)ผู้แจ้งข่าว : - ประกาศเมื่อ :