ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 ก.ค. 2563
2 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3
50
20 ก.ค. 2563
3 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
21 เม.ย. 2563
4 ประกาศใช้คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
263
27 ส.ค. 2558
5 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
26 ส.ค. 2558
6 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
26 ส.ค. 2558
7 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
26 ส.ค. 2558
8 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
26 ส.ค. 2558
9 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
26 ส.ค. 2558
10 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
26 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4