ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
146
20 ก.ค. 2563
2 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3
137
20 ก.ค. 2563
3 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
21 เม.ย. 2563
4 ประกาศใช้คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
349
27 ส.ค. 2558
5 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
26 ส.ค. 2558
6 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
26 ส.ค. 2558
7 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
304
26 ส.ค. 2558
8 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
319
26 ส.ค. 2558
9 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
331
26 ส.ค. 2558
10 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
26 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4