ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ก.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดเมนบอร์ดตัวชาร์จแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0043 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 ก.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 ก.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 ก.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีขนาด 8.30x3.50 เมตร พร้อมติดตั้งบนแผ่นป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ขององ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ก.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว) จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ก.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว) จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ก.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 ก.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 ก.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67