ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือแบบพิมพ์และป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและเตรียมการรับสมัคร จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว (หลังเก่า) เป็นศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 ก.ย. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
19
17 ก.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 ก.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 ก.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแยกก่อนทิ้ง จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับกิจกรรมการ "การทำกระเป๋าผ้า" จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70