ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 พ.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 พ.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 พ.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 พ.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการคนงานดูแลภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายสุเทพ แสนเสนาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 เม.ย. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการคนงานดูแลภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายเจริญ สุวรรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 เม.ย. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
28 เม.ย. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานสำรวจข้อมูลภาคสนาม) ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 เม.ย. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารทั่วไปในงานต่าง ๆ ของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นจำนวน 1 ราย นางสาวธนิสานันท์ เหล็กเพ็ชร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 เม.ย. 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คยธ 646 นศ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84