ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟ-สุสานมุสลิม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
14 มิ.ย. 2561
472 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
13 มิ.ย. 2561
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
07 มิ.ย. 2561
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็ตพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
177
05 มิ.ย. 2561
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
25 พ.ค. 2561
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังดับเพลิงและถังแก๊ส โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
161
22 พ.ค. 2561
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมัน จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
22 พ.ค. 2561
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับงานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
18 พ.ค. 2561
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
18 พ.ค. 2561
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างป้ายโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
18 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84