ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศราคากลาง จัดซื้อถังขยะสำหรับคัดแยกขยะและถังขยะถั่วไปสำหรับบริการประชาชน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
27 พ.ย. 2560
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
27 พ.ย. 2560
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและเปลี่ยนยางระบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
23 พ.ย. 2560
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
23 พ.ย. 2560
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 46 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
20 พ.ย. 2560
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยล้างไวรัสแลติดตั้งโปรแกรม หมายเลขพัสดุ 416-55-0018 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
17 พ.ย. 2560
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบหลุยส์สีทองพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ดาวน์โหลดเอกสาร
129
15 พ.ย. 2560
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ จำนวน 28 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
15 พ.ย. 2560
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คยธ 646 นศ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
14 พ.ย. 2560
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ สำหรับบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (พ่วงข้าง) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
14 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74