ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 ก.ค. 2564
192 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ ผด.3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
30 มิ.ย. 2564
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
24 มิ.ย. 2564
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้านวัดราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
17 มิ.ย. 2564
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล.ให้กับโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นและศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลื้อยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
17 มิ.ย. 2564
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครางการก่อสร้างถนน คสล.หน้า มจร.ถึงบ้าน จ.ส.ต.โสภณ พัทรา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
16 มิ.ย. 2564
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
15 มิ.ย. 2564
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานถึงบ้านนายสว์สดิ์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
15 มิ.ย. 2564
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
11 มิ.ย. 2564
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
11 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84