ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
24 ธ.ค. 2564
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดกระจกปูโต๊ะทำงานสำนักงานและปูโต๊ะรับแขก จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 ธ.ค. 2564
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 ธ.ค. 2564
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
24 ธ.ค. 2564
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
24 ธ.ค. 2564
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
24 ธ.ค. 2564
87 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
22 ธ.ค. 2564
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเพลาขับทีพีโอ AF 838 รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6368 นศ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 ธ.ค. 2564
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเพลาขับทีพีโอ AF 838 รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6368 นศ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
22 ธ.ค. 2564
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-62-0015 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84