ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ส.ค. 2561
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
23 ก.ค. 2561
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คยธ 646 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
23 ก.ค. 2561
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ สำหรับบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (พ่วงข้าง) จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
23 ก.ค. 2561
455 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
160
13 ก.ค. 2561
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 125 ลิตร มีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้งขยะ 1 ช่อง พร้อมพ่นโลโก้หน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
171
11 ก.ค. 2561
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
11 ก.ค. 2561
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม อบต.มะม่วงสองต้น หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
160
06 ก.ค. 2561
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
06 ก.ค. 2561
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น และทำความสะอาดภายในสำนักงาน อบต.มะม่วงสองต้น จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
04 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84