ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 ยกเลิกโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยฉางตก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
31 ส.ค. 2553
722 ตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
505
05 ส.ค. 2553
723 แจ้งตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
460
30 ก.ค. 2553
724 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
544
16 ก.ค. 2553
725 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
542
12 ก.ค. 2553
726 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น เรื่องสอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
665
23 มิ.ย. 2553
727 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
413
07 มิ.ย. 2553
728 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
04 พ.ค. 2553
729 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
05 เม.ย. 2553
730 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
658
30 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| 73 |74| |75| |76| |77