ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนป่ากล้วย-สมอชัย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
15 พ.ค. 2557
722 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเชื่อมต่อถนนหัวท่า-ไชยมนตรี-ชลประทานท่าดี หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
15 พ.ค. 2557
723 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นยาง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
15 พ.ค. 2557
724 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามดอน8 (ตาจัด) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
15 พ.ค. 2557
725 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถมดินสถานที่ก่อสร้างอบต.มะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
367
13 มี.ค. 2557
726 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเชื่อมต่อถนนหัวท่าไชยมนตรี-สะพาน ม.3 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
13 มี.ค. 2557
727 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านสาวนิด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
13 มี.ค. 2557
728 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ-ห้องส้วมอาคารห้องประชุมอบต.มะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
353
13 มี.ค. 2557
729 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
324
07 มี.ค. 2557
730 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถมดินสถานที่ก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
343
25 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| 73 |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85