ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
27 พ.ค. 2562
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสิรม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
21 พ.ค. 2562
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0026 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
13 พ.ค. 2562
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดเอกสาร
143
01 พ.ค. 2562
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนเฟืองไดสตาร์ทและเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
29 เม.ย. 2562
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายซอยและแผ่นป้ายจราจร จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
29 เม.ย. 2562
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดับ (สีเหลือง) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดาวน์โหลดเอกสาร
150
29 เม.ย. 2562
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
25 เม.ย. 2562
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งมนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 5 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
154
19 เม.ย. 2562
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
18 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84