ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
30 ก.ค. 2563
252 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
124
24 ก.ค. 2563
253 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
24 ก.ค. 2563
254 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
30 มิ.ย. 2563
255 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
28 เม.ย. 2563
256 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
31 มี.ค. 2563
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัวต์ปลอดโรคปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฟ้าจุฬาภร ดาวน์โหลดเอกสาร
191
20 ก.พ. 2563
258 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
22 ม.ค. 2563
259 ประกาศศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
245
11 ธ.ค. 2562
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามพี่น้องอุทิศน์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
27 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85