ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
249
29 มี.ค. 2562
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
27 มี.ค. 2562
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
26 มี.ค. 2562
254 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
23 มี.ค. 2562
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการวัด ประชา รับ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
135
21 มี.ค. 2562
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
135
20 มี.ค. 2562
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
14 มี.ค. 2562
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ รหัสพัสดุ 024-45-0002 จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
13 มี.ค. 2562
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
138
13 มี.ค. 2562
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษาุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
137
13 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77