ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการตัดโค่นต้นไม้ กิ่งไม้ จากกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ชุดที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
04 ม.ค. 2562
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเครื่องจักรสำหรับกวาด ลากจูงจากการตัดโค่นต้นไม้ กิ่งไม้ จากกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
04 ม.ค. 2562
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
101
04 ม.ค. 2562
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการตัดโค่นต้นไม้ กิ่งไม้ จากกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ชุดที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
04 ม.ค. 2562
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
03 ม.ค. 2562
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม น้ำแข็ง กาแฟและแก้วกระดาษ โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
113
26 ธ.ค. 2561
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 7 วัน เทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
26 ธ.ค. 2561
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลจุดบริการประชาชน โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
95
25 ธ.ค. 2561
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0015 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
21 ธ.ค. 2561
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74