ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
16 ส.ค. 2562
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
15 ส.ค. 2562
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
15 ส.ค. 2562
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 28 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
09 ส.ค. 2562
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
09 ส.ค. 2562
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
09 ส.ค. 2562
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
09 ส.ค. 2562
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล "กิจกรรมปล่อยพันธปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562" ขนาด 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
09 ส.ค. 2562
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ ตามรอบระยะและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
09 ส.ค. 2562
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
07 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84