ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
771 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
07 ธ.ค. 2555
772 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ซอยต้นยาง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
12 พ.ย. 2555
773 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
05 พ.ย. 2555
774 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
05 ต.ค. 2555
775 ผลการพิจารณาการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
592
27 ก.ย. 2555
776 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายชลประทาน-คลองส้อน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
574
20 ก.ย. 2555
777 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยต้นยาง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
452
12 ก.ย. 2555
778 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพัสดีพร้อม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
12 ก.ย. 2555
779 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
482
12 ก.ย. 2555
780 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ สริมเหล็กสายซอยประชาร่วมใจ3 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
12 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| 78 |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85