ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
831 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
19 ม.ค. 2552
832 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา (1) จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
505
29 ธ.ค. 2551
833 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา (2) จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
601
29 ธ.ค. 2551
834 ผลการเปิดซองสอบราคา จ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
489
29 ธ.ค. 2551
835 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
29 ธ.ค. 2551
836 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา (1) จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
446
12 ธ.ค. 2551
837 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา (2) จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
449
12 ธ.ค. 2551
838 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่2/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
13 ต.ค. 2551
839 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่2/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
13 ต.ค. 2551
840 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
474
15 ส.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| 84 |85