ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
801 ยกเลิกโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยฉางตก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
31 ส.ค. 2553
802 ตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
541
05 ส.ค. 2553
803 แจ้งตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
499
30 ก.ค. 2553
804 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
580
16 ก.ค. 2553
805 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
577
12 ก.ค. 2553
806 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น เรื่องสอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
700
23 มิ.ย. 2553
807 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
449
07 มิ.ย. 2553
808 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
04 พ.ค. 2553
809 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
05 เม.ย. 2553
810 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
692
30 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| 81 |82| |83| |84| |85