ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
21 ก.ค. 2564
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
21 ก.ค. 2564
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีขนาด 8.30x3.50 เมตร พร้อมติดตั้งบนแผ่นป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ขององ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
20 ก.ค. 2564
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว) จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
20 ก.ค. 2564
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว) จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 ก.ค. 2564
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
19 ก.ค. 2564
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
19 ก.ค. 2564
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
19 ก.ค. 2564
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 33 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
19 ก.ค. 2564
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 38 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
16 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84