ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนสายไมล์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ จำนวน 1 ชิ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
153
23 ม.ค. 2561
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
12 ม.ค. 2561
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
12 ม.ค. 2561
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับงานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
08 ม.ค. 2561
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมป้ายสัญญาณไฟจราจร จำนวน 4 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
173
04 ม.ค. 2561
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายคัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2561 พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ขนาด 2.4x4.8 เมตร จำนวน 3 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
204
03 ม.ค. 2561
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นพร้อมโต๊ะเก้าอี้ (จำนวน 7วัน) ตามโครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ 2561 (ช่วงเทศกาลปีใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
26 ธ.ค. 2560
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม น้ำแข็ง และกาแฟ โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
26 ธ.ค. 2560
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
26 ธ.ค. 2560
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
163
26 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84