ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
11 ส.ค. 2560
532 รายงานผลการำดำเนินการจัดซืั้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
04 ส.ค. 2560
533 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานหลังโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นถึงบ้านต้นยาง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
17 ก.ค. 2560
534 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
04 ก.ค. 2560
535 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟจากถนนหัวท่า-ไชยมนตรี ถึงวัดราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
145
20 มิ.ย. 2560
536 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
140
13 มิ.ย. 2560
537 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
09 มิ.ย. 2560
538 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
09 มิ.ย. 2560
539 ประกาศราคากลางบุกเบิกถนนสายชลปรพทาน-บ้านนายอี หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
29 พ.ค. 2560
540 ประกาศราคากลางบุกเบิกถนนสายกัมพลานนท์-บ้าน รต.สมาน ไทรทอง หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
122
29 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74