ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะสำหรับคัดแยกขยะและถังขยะทั่วไปสำหรับบริการประชาชน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
28 พ.ย. 2560
562 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
168
28 พ.ย. 2560
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขพัสดุ 416-56-0024 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
28 พ.ย. 2560
564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
28 พ.ย. 2560
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
27 พ.ย. 2560
566 ประกาศราคากลาง จัดซื้อถังขยะสำหรับคัดแยกขยะและถังขยะถั่วไปสำหรับบริการประชาชน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
27 พ.ย. 2560
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
27 พ.ย. 2560
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและเปลี่ยนยางระบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
23 พ.ย. 2560
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
23 พ.ย. 2560
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 46 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
20 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84