ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
04 พ.ค. 2559
562 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
08 เม.ย. 2559
563 ประการราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต แก้ปัญหาขาดน้ำประปาหน้าแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
296
31 มี.ค. 2559
564 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
04 มี.ค. 2559
565 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปิ่นกมล แยก 2 หมู่ที่ 3 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
238
26 ก.พ. 2559
566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
236
25 ก.พ. 2559
567 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกลางพร้อมวิถี-บ้านนางสมัคร (วงแหวนนาจูด) หมุู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
206
23 ก.พ. 2559
568 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
02 ก.พ. 2559
569 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
194
19 ม.ค. 2559
570 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
14 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74