ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
166
26 มี.ค. 2561
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อน 8 ช่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
21 มี.ค. 2561
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
177
21 มี.ค. 2561
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
21 มี.ค. 2561
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0033 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
15 มี.ค. 2561
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0004 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
15 มี.ค. 2561
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
13 มี.ค. 2561
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
08 มี.ค. 2561
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
28 ก.พ. 2561
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพาเวอร์แอมป์ 360 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
12 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84