ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเก็บค่าน้ำประปา และค่าขยะ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ต.ค. 2561
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการคนงานดูแลภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 ต.ค. 2561
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการคนงานดูแลภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 ต.ค. 2561
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการผู้ควบคุมดูแลระบบประปาและซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ต.ค. 2561
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 ต.ค. 2561
306 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
103
01 ต.ค. 2561
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารทั่วไปในงานต่าง ๆ ของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ต.ค. 2561
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรน้ำประปา จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
100
01 ต.ค. 2561
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ต.ค. 2561
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
99
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74