ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับทำความสะอาดภายในสำนักงานและต้อนรับผู้มาตรวจเยี่ยมราชการ อบต.มะม่วงสองต้น จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 พ.ค. 2564
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Over Lay สายหัวท่า-ไชยมนตรี หมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
64
12 พ.ค. 2564
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายสามดอน-มะม่วงตลอด หมู่ที่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
68
06 พ.ค. 2564
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 เม.ย. 2564
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 เม.ย. 2564
116 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
29 เม.ย. 2564
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับผลงานประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 เม.ย. 2564
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
28 เม.ย. 2564
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
28 เม.ย. 2564
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
47
22 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74