ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง บริเวณสองข้างทางถนนสายหัวท่า-ไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
88
14 ต.ค. 2564
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง บริเวณสองข้างทางถนนสายป่ากล้วย-สมอชัย ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
76
14 ต.ค. 2564
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 ต.ค. 2564
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตราสัญลักษณ์ วปร.พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
14 ต.ค. 2564
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 ต.ค. 2564
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือแบบพิมพ์และป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและเตรียมการรับสมัคร จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
07 ต.ค. 2564
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
07 ต.ค. 2564
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
90
01 ต.ค. 2564
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายสุเร็น สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 ต.ค. 2564
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายไกรสร เหล็กเพ็ชร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84