ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
23 ก.ค. 2562
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
21 มิ.ย. 2562
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายอะไหล่น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คยธ 646 นศ รหัสพัสดุ 024-55-0003 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
21 มิ.ย. 2562
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
21 มิ.ย. 2562
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
17 มิ.ย. 2562
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
161
17 มิ.ย. 2562
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปลี่ยนอุปกรณ์และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
13 มิ.ย. 2562
278 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
169
09 มิ.ย. 2562
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
04 มิ.ย. 2562
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องตัดหญ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
163
29 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84