ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์รูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 1000 ฉบับ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
13 ธ.ค. 2561
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
13 ธ.ค. 2561
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
12 ธ.ค. 2561
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
04 ธ.ค. 2561
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 ธ.ค. 2561
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ 054-58-0002 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
29 พ.ย. 2561
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือไฟเบอร์คลาส 10 ฟุต จำนวน 2 ลำ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 พ.ย. 2561
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนทิ้งบริเวณสองข้างทางถนนสายหัวท่า-ไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
110
22 พ.ย. 2561
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
20 พ.ย. 2561
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74