ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้นไปกำจัด ดาวน์โหลดเอกสาร
122
30 มี.ค. 2564
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
128
30 มี.ค. 2564
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 มี.ค. 2564
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 มี.ค. 2564
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่และตั้งศูนย์รถยนต์ส่วนกลาง MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
22 มี.ค. 2564
226 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
26 ม.ค. 2564
227 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 (ผ.ด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
30 ต.ค. 2563
228 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
138
29 ต.ค. 2563
229 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
137
29 ต.ค. 2563
230 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
29 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84