ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
142
21 ม.ค. 2562
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
21 ม.ค. 2562
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
21 ม.ค. 2562
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการตัดโค่น กิ่งไม้ จำนวน 4 ต้น พร้อมจ้างเหมาบริการเครื่องจักร (รถเครน) สำหรับยกและเคลื่อนย้ายต้นไม้ จัดหาเครื่องเลื่อยยนต์ ขวาน พร้า และเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ พ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
21 ม.ค. 2562
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
21 ม.ค. 2562
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการตัดโค่นต้นไม้ กิ่งไม้ จากกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ชุดที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
04 ม.ค. 2562
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเครื่องจักรสำหรับกวาด ลากจูงจากการตัดโค่นต้นไม้ กิ่งไม้ จากกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
04 ม.ค. 2562
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
155
04 ม.ค. 2562
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการตัดโค่นต้นไม้ กิ่งไม้ จากกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ชุดที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
04 ม.ค. 2562
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
03 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84