ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
06 ส.ค. 2561
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอมรมอาชีพอิสระสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น "การทำขนมเบเกอรี่" ดาวน์โหลดเอกสาร
146
06 ส.ค. 2561
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
06 ส.ค. 2561
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครือง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 ส.ค. 2561
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ จำนวน 32 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
02 ส.ค. 2561
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
01 ส.ค. 2561
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
23 ก.ค. 2561
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คยธ 646 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
23 ก.ค. 2561
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ สำหรับบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (พ่วงข้าง) จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
23 ก.ค. 2561
360 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74