ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเรือไฟเบอร์กลาส รหัสพัสดุ 027-55-0001 จำนวน 1 ลำ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
03 พ.ย. 2560
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขพัสดุ 416-53-0016 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
03 พ.ย. 2560
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
02 พ.ย. 2560
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว จำนวน ๑๐๒ วัน จำนวนเด็ก ๕๐ คน วันละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 พ.ย. 2560
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
31 ต.ค. 2560
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
30 ต.ค. 2560
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 186 ถัง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
30 ต.ค. 2560
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
30 ต.ค. 2560
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
30 ต.ค. 2560
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-7068 จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84