ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
18 มิ.ย. 2558
582 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเชื่อมต่อถนนหัวท่า-ไชยมนตรี-ชลประทานท่าดี หมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
248
10 มิ.ย. 2558
583 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
225
05 มิ.ย. 2558
584 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
03 มิ.ย. 2558
585 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
12 พ.ค. 2558
586 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
07 เม.ย. 2558
587 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
05 มี.ค. 2558
588 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
05 ก.พ. 2558
589 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวท่า-ไชยมนตรี หมู่ที่ 1,6 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
340
12 ม.ค. 2558
590 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวท่า-ไชยมนตรี หมู่ที่ 1,6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
305
23 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74