ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
09 ส.ค. 2562
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
09 ส.ค. 2562
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล "กิจกรรมปล่อยพันธปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562" ขนาด 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
09 ส.ค. 2562
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ ตามรอบระยะและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 ส.ค. 2562
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 ส.ค. 2562
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
23 ก.ค. 2562
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
21 มิ.ย. 2562
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายอะไหล่น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คยธ 646 นศ รหัสพัสดุ 024-55-0003 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
21 มิ.ย. 2562
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
21 มิ.ย. 2562
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
17 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77