ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด หมายเลขครุภัณฑ์ 414-40-0002 จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
13 ก.ค. 2564
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
13 ก.ค. 2564
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
07 ก.ค. 2564
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยป้องปราการอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
112
06 ก.ค. 2564
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 ลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
06 ก.ค. 2564
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 ก.ค. 2564
207 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ ผด.3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
30 มิ.ย. 2564
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
24 มิ.ย. 2564
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้านวัดราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
17 มิ.ย. 2564
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล.ให้กับโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นและศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลื้อยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
17 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85