ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาขุนลก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
24 มิ.ย. 2556
662 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามดอน 8(ตาจัด) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
24 มิ.ย. 2556
663 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกัมพลานนท์อุทิศ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
24 มิ.ย. 2556
664 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน-ซ.บ้านจัดสรร หมู่ที่ 5 (ประกาศครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
638
24 มิ.ย. 2556
665 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนป่ากล้วย-สมอชัย หมู่ที่ 3 (ประกาศครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
354
24 มิ.ย. 2556
666 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปี2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
20 มิ.ย. 2556
667 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนป่ากล้วย-สมอชัย หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
385
07 มิ.ย. 2556
668 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน-ซ.บ้านจัดสรร หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
370
07 มิ.ย. 2556
669 สอบราคาโครงการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
07 มิ.ย. 2556
670 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้าง โครงการเรียงหินยาแนวถนนสายเลียบทางรถไฟ(ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
06 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77