ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0036 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
09 ธ.ค. 2564
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
09 ธ.ค. 2564
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
09 ธ.ค. 2564
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายซอยว่านขม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
25 พ.ย. 2564
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟแสงสว่าง ไฟสปอร์ตไลต์ เครื่องปั่นไฟ สำหรับหน่วยเลือกตั้งและศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นและนายกองค์การบริหารส่วนตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
25 พ.ย. 2564
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,605 ครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
19 พ.ย. 2564
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
18 พ.ย. 2564
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะเพื่อรองรับมูลฝอยตามครัวเรือนประชาชนในพื้นที่ จำนวน 60 ถัง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 พ.ย. 2564
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 พ.ย. 2564
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0041 จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84