ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
30 ต.ค. 2560
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 186 ถัง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
30 ต.ค. 2560
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
30 ต.ค. 2560
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
30 ต.ค. 2560
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-7068 จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
30 ต.ค. 2560
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
20 ต.ค. 2560
607 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
11 ต.ค. 2560
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ "โครงการพยุงธรรม คำ้ไทย ถวายองค์ราชินี" ดาวน์โหลดเอกสาร
160
09 ต.ค. 2560
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจดมาตรวัดน้ำที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
176
06 ต.ค. 2560
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการควบคุมโรคซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ จำนวน 2 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
06 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85