ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
175
26 ธ.ค. 2560
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขพัสดุ 416-56-0024 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
26 ธ.ค. 2560
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 31 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
26 ธ.ค. 2560
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
26 ธ.ค. 2560
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
20 ธ.ค. 2560
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างฉีดพ่นหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
20 ธ.ค. 2560
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
182
19 ธ.ค. 2560
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
19 ธ.ค. 2560
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
238
15 ธ.ค. 2560
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มการอนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
14 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84