ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารห้องประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
417
25 ก.พ. 2557
652 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนา เส้นทางคมนาคม 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
290
25 ก.พ. 2557
653 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
325
02 ม.ค. 2557
654 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
291
09 ธ.ค. 2556
655 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
338
26 พ.ย. 2556
656 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
30 ต.ค. 2556
657 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
15 ต.ค. 2556
658 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านหน้ารายณ์-บาหลาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
24 มิ.ย. 2556
659 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรทอง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
24 มิ.ย. 2556
660 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนป่ากล้วย-ปิ่นกมล หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
24 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77