ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ดาวน์โหลดเอกสาร
199
11 พ.ค. 2560
652 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาขุนลก หมู่ที่ 4 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
196
27 เม.ย. 2560
653 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
191
10 เม.ย. 2560
654 ประกาศราคากลาง จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนกาการเด็กประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
13 มี.ค. 2560
655 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
186
07 มี.ค. 2560
656 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
15 ก.พ. 2560
657 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน จำนวน 4 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
209
15 ก.พ. 2560
658 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
218
02 ก.พ. 2560
659 ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งพร้อมถุงบรรจุสำหรับช่วยเหลือผูู้ประสบอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
185
08 ม.ค. 2560
660 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
194
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85