ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแยกก่อนทิ้ง จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 ก.ย. 2564
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับกิจกรรมการ "การทำกระเป๋าผ้า" จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ก.ย. 2564
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 ก.ย. 2564
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ก.ย. 2564
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับกิจกรรม การทำกระเป๋าผ้า จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 ก.ย. 2564
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับกิจกรรม การทำกระเป๋าผ้า จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ก.ย. 2564
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของประชาชนและกลุ่มอาชีพในพื้นที่ จำนวน 24 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
07 ก.ย. 2564
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 ก.ย. 2564
59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ดิน อบต.มะม่วงสองต้น หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 ก.ย. 2564
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับต้อนรับผู้ที่มาตรวจเยี่ยมราชการและใช้ทำความสะอาดภายในสำนักงาน อบต.มะม่วงสองต้น จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74