ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลว ตามรอบระยะเวลาการใช้งานรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ก.พ. 2565
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0041จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ก.พ. 2565
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ก.พ. 2565
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0040 จำนวน 2 รายการ 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 ม.ค. 2565
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0004 จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ม.ค. 2565
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-008 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 ม.ค. 2565
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
04 ม.ค. 2565
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
04 ม.ค. 2565
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Router) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 ธ.ค. 2564
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84