ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
26
06 ก.ย. 2564
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ก.ย. 2564
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 ก.ย. 2564
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยประชาร่วมใจ 1-4 หมู่ที่ 3 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 ส.ค. 2564
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้นพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 ส.ค. 2564
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 ส.ค. 2564
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 ส.ค. 2564
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 ส.ค. 2564
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 ส.ค. 2564
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74