ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายสุทิน พันธยุโส้ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 ต.ค. 2564
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการคนงานดูแลภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 รายนายชิระพงค์ สวนประพัฒน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 ต.ค. 2564
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการคนงานดูแลภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายยงยศ สกาวรรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 ต.ค. 2564
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจดมิเตอร์น้ำ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายศิวัช สมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 ต.ค. 2564
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย นายนิพล ไชยศรี ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 ต.ค. 2564
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 ต.ค. 2564
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-6368 นศ และ รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (พ่วงข้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 ต.ค. 2564
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คยธ 646 นศ และ หมายเลขทะเบียน 1 กถ 9723 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 ต.ค. 2564
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ รถจักรยานยนต์ กษท 727 นศ รถจักรยานยนต์ 1 กจ 1939 นศ และเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 ต.ค. 2564
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84