ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ สำหรับบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (พ่วงข้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
172
05 พ.ย. 2561
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำของระบบประปาแบบผวดินหลังโรงเรียนมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
195
05 พ.ย. 2561
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าพื้นที่ใช้ประดับอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
05 พ.ย. 2561
384 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
01 พ.ย. 2561
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
31 ต.ค. 2561
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0045 และ 416-60-0046 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
26 ต.ค. 2561
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กถ 9723 นศ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
22 ต.ค. 2561
388 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
17 ต.ค. 2561
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
01 ต.ค. 2561
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ฉบับรายวัน จำนวน 2 ชนิด ๆ ละ7 ฉบับ รวม 14 ฉบับวัน รวมทั้งสิ้น 365 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84