ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังดับเพลิงและถังแก๊ส โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
22 พ.ค. 2561
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมัน จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
22 พ.ค. 2561
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับงานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 พ.ค. 2561
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
18 พ.ค. 2561
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างป้ายโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
18 พ.ค. 2561
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารในการฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันพลเรือน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
18 พ.ค. 2561
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
18 พ.ค. 2561
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
15 พ.ค. 2561
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับบกิจกรรม"การผลิตขนมเบเกอรี่" ดาวน์โหลดเอกสาร
138
07 พ.ค. 2561
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สำหรับกิจกรรม "การผลิตขนมเบเกอรี่" ดาวน์โหลดเอกสาร
114
07 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74