ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
174
17 เม.ย. 2562
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลแต่ละประเภท โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
174
17 เม.ย. 2562
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา (กางเกงขาสั้น,เสื้อแขนสั้น,คละสี) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
202
17 เม.ย. 2562
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
180
17 เม.ย. 2562
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
10 เม.ย. 2562
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ำจนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
10 เม.ย. 2562
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแปลี่ยนอุปกรณ์ ถอดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
09 เม.ย. 2562
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม น้ำแข็ง กาแฟและแก้วกระดาษ โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
175
09 เม.ย. 2562
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
168
09 เม.ย. 2562
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 7 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
180
09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85