ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประดับไฟ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
19 พ.ย. 2561
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
19 พ.ย. 2561
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
15 พ.ย. 2561
314 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
114
14 พ.ย. 2561
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0005 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0007 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
13 พ.ย. 2561
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ สำหรับบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (พ่วงข้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
05 พ.ย. 2561
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำของระบบประปาแบบผวดินหลังโรงเรียนมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
149
05 พ.ย. 2561
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าพื้นที่ใช้ประดับอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 พ.ย. 2561
319 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 พ.ย. 2561
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
31 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77