ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปี2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
20 มิ.ย. 2556
732 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนป่ากล้วย-สมอชัย หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
420
07 มิ.ย. 2556
733 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน-ซ.บ้านจัดสรร หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
407
07 มิ.ย. 2556
734 สอบราคาโครงการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
463
07 มิ.ย. 2556
735 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้าง โครงการเรียงหินยาแนวถนนสายเลียบทางรถไฟ(ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
06 มิ.ย. 2556
736 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
06 มิ.ย. 2556
737 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการถมที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
520
06 มิ.ย. 2556
738 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
05 มิ.ย. 2556
739 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพัสดีพร้อม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
30 พ.ค. 2556
740 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
30 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84