ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
174
11 มี.ค. 2562
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนและคอกสัวต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 31 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
07 มี.ค. 2562
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 21 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
164
07 มี.ค. 2562
344 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
194
26 ก.พ. 2562
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
25 ก.พ. 2562
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
22 ก.พ. 2562
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
156
22 ก.พ. 2562
348 ประกาศราคากลางรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
172
22 ก.พ. 2562
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
18 ก.พ. 2562
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
175
18 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85