ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 ต.ค. 2561
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 ต.ค. 2561
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 1 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 ต.ค. 2561
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 27 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
18 ก.ย. 2561
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
18 ก.ย. 2561
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
18 ก.ย. 2561
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 90 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
17 ก.ย. 2561
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการ อปพร.และชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
17 ก.ย. 2561
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 ก.ย. 2561
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 713-54-0003 และ 713-58-0006 จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
11 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77