ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
14 ธ.ค. 2560
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
12 ธ.ค. 2560
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
12 ธ.ค. 2560
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
12 ธ.ค. 2560
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสารหอมมะลิ ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 1,900 ถุง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
07 ธ.ค. 2560
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารแห้งพร้อมถุงบรรจุสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
07 ธ.ค. 2560
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบขวด ขนาด 800 มล. สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
150
07 ธ.ค. 2560
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์รูแปบบปฏิทิน ประจำปี 2561 จำนวน 1400 ฉบับ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
07 ธ.ค. 2560
559 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
185
30 พ.ย. 2560
560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลมะม่วงสองต้น องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
163
30 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84