ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1884
09 พ.ย. 2564
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
09 พ.ย. 2564
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหัวท่า-ไชยมนตรี ม.1 ,ถนนสายป่ากล้วย-สมอชัย ม.4 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
08 พ.ย. 2564
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมหลุมบ่อภายในตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 พ.ย. 2564
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
05 พ.ย. 2564
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 พ.ย. 2564
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และแบบพิมพ์คู่มือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องทิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 พ.ย. 2564
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
29 ต.ค. 2564
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
29 ต.ค. 2564
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84