ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
821 ผลการเปิดซองสอบราคา จ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
628
24 มิ.ย. 2552
822 องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ประกาศแก้ไขประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
519
19 มิ.ย. 2552
823 ประกาศแก้ไขสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
617
19 มิ.ย. 2552
824 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น เรื่องสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
783
09 มิ.ย. 2552
825 รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1265
08 เม.ย. 2552
826 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
631
23 มี.ค. 2552
827 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
04 มี.ค. 2552
828 รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
646
03 มี.ค. 2552
829 ประกาศสอบราคา จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
499
13 ก.พ. 2552
830 ผลการเปิดซองสอบราคา จ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
494
19 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| 83 |84| |85