ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดผ้าพื้นที่ใช้ประดับอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 ก.ย. 2562
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 ส.ค. 2562
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ ไม่น้อยกว่า 24 ลิตร จำนวน 1 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 ส.ค. 2562
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบัยน 1กถ9723 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
28 ส.ค. 2562
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเปลี่ยนไฟไซเรนและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงรอบคันรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
22 ส.ค. 2562
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
16 ส.ค. 2562
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
15 ส.ค. 2562
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
15 ส.ค. 2562
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 28 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
09 ส.ค. 2562
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
09 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74