ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
25 ส.ค. 2564
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
23 ส.ค. 2564
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
17 ส.ค. 2564
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
81
11 ส.ค. 2564
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ส.ค. 2564
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบโครงไม้ห้ามทิ้งขยะ ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร จำนวน 6 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 ส.ค. 2564
167 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
30 ก.ค. 2564
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7168 นศ และรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขจธ 525 นศ (รถพ่วงข้าง)และรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-6368 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
30 ก.ค. 2564
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6368 จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
22 ก.ค. 2564
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดเมนบอร์ดตัวชาร์จแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0043 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
21 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84