ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
04 พ.ค. 2559
592 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
232
08 เม.ย. 2559
593 ประการราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต แก้ปัญหาขาดน้ำประปาหน้าแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
305
31 มี.ค. 2559
594 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
04 มี.ค. 2559
595 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปิ่นกมล แยก 2 หมู่ที่ 3 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
248
26 ก.พ. 2559
596 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
246
25 ก.พ. 2559
597 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกลางพร้อมวิถี-บ้านนางสมัคร (วงแหวนนาจูด) หมุู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
217
23 ก.พ. 2559
598 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
02 ก.พ. 2559
599 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
19 ม.ค. 2559
600 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
227
14 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77