ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7068 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
05 ก.ย. 2561
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
04 ก.ย. 2561
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมอาคารศูนย์ อปพร. อบต.มะม่วงสองต้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.22 เมตร สูง 1.97 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
121
03 ก.ย. 2561
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน คยธ 646 นศ และหมายเลขทะเบียน 1กถ 9723 นศ ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
31 ส.ค. 2561
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0011 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 ส.ค. 2561
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
29 ส.ค. 2561
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3045 นศ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
28 ส.ค. 2561
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการวงท่อเมนประปา บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
130
22 ส.ค. 2561
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
21 ส.ค. 2561
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษีแบบกระดาษต่อเนื่อง (ลังละ 6000 ฉบับ) จำนวน 2 ลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
21 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74