ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
22 ก.พ. 2562
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
154
22 ก.พ. 2562
333 ประกาศราคากลางรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
171
22 ก.พ. 2562
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
18 ก.พ. 2562
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
174
18 ก.พ. 2562
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
14 ก.พ. 2562
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะทั่วไปสำหรับบริการประชาชน ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 125 ลิตร มีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้งขยะ 1 ช่อง พร้อมพ่นโลโก้หน่วยงาน จำนวน 50 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
13 ก.พ. 2562
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
11 ก.พ. 2562
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 18 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
174
07 ก.พ. 2562
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยุ่อาศัย โรงเรือนและคอกสัวต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 22 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
06 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84