ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
18 มิ.ย. 2558
692 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเชื่อมต่อถนนหัวท่า-ไชยมนตรี-ชลประทานท่าดี หมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
293
10 มิ.ย. 2558
693 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
271
05 มิ.ย. 2558
694 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาว ภาคเรียนที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
03 มิ.ย. 2558
695 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
12 พ.ค. 2558
696 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
07 เม.ย. 2558
697 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
05 มี.ค. 2558
698 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
05 ก.พ. 2558
699 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวท่า-ไชยมนตรี หมู่ที่ 1,6 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
385
12 ม.ค. 2558
700 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวท่า-ไชยมนตรี หมู่ที่ 1,6 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
348
23 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85