ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
791 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
781
16 พ.ย. 2554
792 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาเชย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
652
08 ส.ค. 2554
793 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายข้างบ้านอาจารย์ณรงค์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
22 มิ.ย. 2554
794 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการขุดคูระบายนำสายเชื่อมต่อคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
22 มิ.ย. 2554
795 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
519
18 มิ.ย. 2554
796 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง-ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
603
07 มิ.ย. 2554
797 ผลการเปิดซอบสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
649
24 ก.พ. 2554
798 ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
587
05 ก.พ. 2554
799 สอบราคารจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
04 ก.พ. 2554
800 ตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
549
10 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| 80 |81| |82| |83| |84| |85