ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
31 มี.ค. 2563
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัวต์ปลอดโรคปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฟ้าจุฬาภร ดาวน์โหลดเอกสาร
191
20 ก.พ. 2563
243 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
22 ม.ค. 2563
244 ประกาศศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
243
11 ธ.ค. 2562
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามพี่น้องอุทิศน์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
27 พ.ย. 2562
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
01 ต.ค. 2562
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 ต.ค. 2562
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 44 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
17 ก.ย. 2562
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
13 ก.ย. 2562
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามดอน 6 (มีสุข) ต่อจากถนนเดิมไปถึงหมู่ที่ 3 พร้อมวางท่อระบาย ดาวน์โหลดเอกสาร
190
12 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84