ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 ก.พ. 2562
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะทั่วไปสำหรับบริการประชาชน ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 125 ลิตร มีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้งขยะ 1 ช่อง พร้อมพ่นโลโก้หน่วยงาน จำนวน 50 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
13 ก.พ. 2562
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
11 ก.พ. 2562
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 18 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
118
07 ก.พ. 2562
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยุ่อาศัย โรงเรือนและคอกสัวต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 22 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
06 ก.พ. 2562
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ก.พ. 2562
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
123
06 ก.พ. 2562
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
102
06 ก.พ. 2562
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนุ่งห่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 ม.ค. 2562
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
30 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74