ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายซอยวัดนาสน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
12 ก.ย. 2555
672 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
11 ก.ย. 2555
673 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายชลประทาน-คลองส้อน หมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
483
06 ก.ย. 2555
674 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
478
28 ส.ค. 2555
675 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม ตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
28 ส.ค. 2555
676 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
28 ส.ค. 2555
677 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามคลองชลประทานท่าดีสาย1R-LMC (ฝั่งซ้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
476
18 มิ.ย. 2555
678 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
543
18 มิ.ย. 2555
679 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณห้องประชุมอบต.มะม่วงสองต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
445
30 พ.ค. 2555
680 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามคลองชลประทานท่าดี สาย 1R-LMC(ฝั่งซ้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
432
30 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74